Boknings- & betalningsvillkor

För flyg och logi hänvisar vi till våra partners Travellink, Hotels.com och Booking.com. Här gäller deras regler. Du hittar länkar till våra partners samt våra tips och rekommendationer under ”Boka din Gambia semester”.  Även om du väljer att boka flyg och logi på annat sätt kan du ändå boka Badeya Tours tjänster.

Badeya Tours tjänster

Bokning

Bokning av Badeya Tours tjänster kan ske via vårt bokningsformulär, via mail till info@badeyatours.com, per telefon eller direkt till någon av våra guider på plats. Bokningen följs av en bekräftelse från Badeya Tours. Tänk på att bokningen är bindande men att den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Reglerna om ångerrätt beskrivs nedan. Vid bokning och eventuellt återtagande av bokning följer vi konsumentlagstiftningen. Senaste dag för bokning av våra aktiviteter, upplevelser och utflykter är två dagar före de ska äga rum. Vårt Badeya Tours paket, dans- och trumlektioner behöver dock bokas senast 1 vecka före ankomst för att vi ska kunna planera och garantera full service.

Program – aktiviteter, upplevelser, utflykter samt musik och dans

Tidpunkt för utförandet av våra tjänster är preliminärt angivna i Badeya Tours program. Detta gäller även hämtning och lämning på hotell vid utflykter samt när och var danslektionerna hålls. Aktuellt och detaljerat program finns lokalt hos våra guider, på vårt kontor samt på de hotell där vi finns representerade. Uppdatering av vårt program sker kontinuerligt.

Avgifter och betalning

Priser samt eventuell registreringsavgift eller deposition för våra tjänster finns angivet i Badeya Tours prislista. I Badeya Tours bekräftelse på gjord bokning anges avgift och betalningsvillkor för den tjänst som bokningen gäller. Betalning sker normalt kontant på plats mot kvitto. Betalning ska normalt ske senast två dagar före utförandet av tjänsten. Vid vissa längre utflykter gäller flera dagar men då framgår det av vårt program på plats. Betalning kan ske kontant eller med kort på plats i antingen SEK, Euro eller GMD.

Ångerrätt

Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra din bokning genom att:
• Meddela oss inom 14 dagar efter det att Badeya Tours har bekräftat din bokning.
• Meddelande om avbokning kan lämnas både skriftligen t.ex via vårt kontakt formulär, e-post eller muntligen.
• Meddelande om avbokning ska innehålla dina kontaktuppgifter samt uppgift om vad du vill avboka.
• Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
• Om du redan har påbörjat nyttjandet av de tjänster som du bokat med oss genom att delta har du accepterat att avstå från ångerrätten.
• Ångerrätten gäller inte för kulturevenemang såsom konserter, föreläsningar eller liknande. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.
• Ångerrätten gäller ej heller för bokningar som görs lokalt på plats med kort varsel. Istället gäller återtagande av bokning enligt nedan

Återtagande av bokning

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är bokningen bindande. Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag före utförandet av tjänsten tar vi ut en administrationsavgift:
• Vid återtagande senast 7 dagar före utförandet av tjänsten en avgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kronor.
• Vid återtagande senare än 7 dagar före utförandet av tjänsten, men innan dagen för utförandet, debiteras halva avgiften.
• Vid återtagande samma dag som utförandet av tjänsten eller senare, debiteras hela avgiften.

Avbrutet nyttjande av våra tjänster

Om du avbryter ett nyttjande av den tjänst du bokat på grund av ett varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats, dock med avdrag för eventuellt material.

Frånvaro

Om du uteblir från någon av de tjänster du bokat med oss av annan anledning än de angivna ovan, är det tillfället förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Inställd service

Tvingas vi ställa in en tjänst som du bokat med oss har du alltid rätt att återfå avgiften du har betalat. Om starten skjuts upp mer än 2 dagar och du därmed ej kan delta som planerat har du rätt att återta din bokning och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna på ett för dig väsentligt sätt.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans kontaktuppgifter för att göra en bokning.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

Badeya Tours bedriver sin verksamhet i Gambia genom eget syskon företag samt via partners. För att kunna tillhandahålla utlovad service behöver Badeya Tours vidarebefordra personuppgifter till dessa verksamheter i Gambia. Genom din bokning av våra tjänster samtycker du till att vi använder dina personuppgifter på ovan angivet sätt.

Dela